Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF - Általános Szerződési Feltételek

HIBRIDSÖVÉNY® - Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban, ÁSZF)

A jelen ÁSZF tartalmazza a Hibridsövény (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe: https://hibridsoveny.hu/

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Green 100 Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely címe: 4150 Püspökladány, Táncsics u. 27. 1974/20. hrsz.
Cégjegyzékszám: 09-09-005401
Adószám: 11556086-2-09
Nyilvántartást vezető cégbíróság: -
Statisztikai számjel: -
K&H Bankszámlaszám: 10403428 - 49514956 - 48541012 (K&H Bank Zrt. 342 Debrecen / 4024 Debrecen, Piac u. 52.; 01 10 041043)
OTP Bankszámlaszám: 11738053 - 23838727 - 00000000 (OTP Bank Központ: 1051 Bp., Nádor u. 16.)

 

Ügyfélszolgálat / Áruház adatai:

Cím: 4150 Püspökladány, Táncsics u. 27.
Telefon: + 36 (30) 213-2825 (normál díjszabású)
E-mail: hibridsoveny@gmail.com
Nyitva tartása: Hétfő – Péntek: 08:00 – 16:00

Az általános szerződési feltételek elfogadása

 1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
 2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A megrendelés lépései:

 1. A szolgáltatás kiválasztása
 2. E-mail és / vagy telefonos egyeztetés
 3. A megrendelés összeállítása
 4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
 5. A megrendelés elküldése e-mail és/vagy telefonos egyeztetésen keresztül
 6. A megrendelés visszaigazolása e-mail és/vagy telefonos egyeztetésen keresztül

Az adásvételi szerződés létrejötte:

 1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e- mail a vásárlóhoz 72 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
 2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés, írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

A termék lényeges tulajdonságai: A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Árak: A Webáruházban közzétett árak Áfa-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát és a földszintig való házhoz szállítás költségeit.

Kiszállítás, személyes átvéte:

 1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
 2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
 3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Lehetséges fizetési módok

 1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
 2. Banki átutalás (előre utalás)

Elállási jog
Ide beilleszthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletében található Elállási/Felmondási mintatájékoztató.
Link: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400045.kor 

Elállási nyilatkozatminta
Ide beilleszthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található Elállási/Felmondási nyilatkozatminta.
Link: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400045.kor

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
Ide beilleszthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében található A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató.
Link: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400045.kor

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (4150 Püspökladány, Táncsics u. 27.). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

 • a vásárló nevét, címét,
 • a termék megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,
 • a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
 • a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

2. Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (4150 Püspökladány, Táncsics u. 27.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (hibridsoveny@gmail.com) e-mail címre.

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

 • a vásárló nevét, címét,
 • a termék megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.
Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési Nyilatkozat

HIBRIDSÖVÉNY® - Adatkezelési Nyilatkozat

​A Green 100 Trade Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 4150 Püspökladány, Táncsics u. 27.
Az adatkezelő elérhetősége: + 36 (30) 213-2825hibridsoveny@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók/rendelők/vásárlók.

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:

 • Név,
 • Elérhetőség (telefon, email),
 • Szállítási cím,
 • Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

 • A Green 100 Trade Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
 • Meg. Külső szállító esetén, annak neve és adatai is.


Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 365 napon belül törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)